Mentrau Iaith Cymru

Happy New Year

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Postiwyd Rhagfyr 20, 2017 yng nghategori Newyddion

Cyfarchion y Nadolig i chi oll! Mae sawl un o’r Mentrau Iaith wedi cau am gyfnodau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Cysylltwch y...

Gwirfoddoli _ Volunteer-2

Y Mentrau Iaith yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gymraeg

Postiwyd Rhagfyr 5, 2017 yng nghategori Newyddion

Gyda gwirfoddolwyr yn rhan fawr o’r 22 Menter Iaith yng Nghymru, rydym eisiau dathlu’r gwaith caled mae’r gwirfoddolwyr yn ei wneud i’r gymde...

dathlu'r dolig

Dathlu’r ‘Dolig yn Gymraeg

Postiwyd Tachwedd 17, 2017 yng nghategori Newyddion

Dyma gipolwg ar rai o’r digwyddiarau mae’r Mentrau Iaith yn eu cynnal i ddathlu’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd dros Gymru gyda Sion Corn Cymrae...

Untitled

Menter Iaith Conwy yn lansio llyfr ac arddangosfa am y Rhyfel Mawr

Postiwyd Tachwedd 16, 2017 yng nghategori Newyddion

CONWY A’R RHYFEL MAWR : LANSIO’R ARDDANGOSFA, Y LLYFR A’R WEFAN Mae ‘Conwy a’r Rhyfel Mawr’ yn brosiect gan Fenter Iaith Conwy a ariennir ...

Untitled design

Y Mentrau Iaith yn denu dros £100,000 i arloesi

Postiwyd Tachwedd 15, 2017 yng nghategori Newyddion Newyddion

Mae pump o’r Mentrau Iaith wedi derbyn grantiau gwerth £105,449.63 o Grant Arloesi Llywodraeth Cymru, rhan o’r strategaeth y Llywodraeth i gynydd...

22406497_1671224272909329_4240068353603145883_n

Menter Iaith Sir Ddinbych yn cynorthwyo ar Ap Sialens Siarter Iaith

Postiwyd Hydref 18, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae ap cwis Cymraeg newydd, Ap Sialens, wedi ei lansio yn ddiweddar o ganlyniad i rwydweithio rhwng Menter Iaith Sir Ddinbych, pymtheg ysgol leol, Cw...

X
- Enter Your Location -
- or -