Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Clwb Theatr Cymru yn ôl!

Postiwyd Mehefin 21, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoe...

*Swydd Wag* Gweithiwr Chwarae Menter Bro Ogwr

Postiwyd Mehefin 17, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am unigolyn ymroddedig, brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant i ymuno â’r tîm er mwyn cyflawni rôl Gweithiwr Chwa...

Beth sy’ ‘mlaen yn Ffiliffest ’21?!

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae gŵyl flynyddol Ffiliffest, sy’n cael ei chynnal gan Menter Caerffili, ymlaen ddydd Sadwrn, Mehefin 19. Eleni mae’r ŵyl yn ddigidol, sy...

Cyhoeddi Enillwyr Cenedlaethol Cwis Dim Clem

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi buddugwyr y gystadleuaeth, aeth yn genedlaethol am y tro cyntaf eleni: 1af – Ysgol Pencae, Caerdydd ...

Cwis Dim Clem y Mentrau Iaith yn genedlaethol am y tro cyntaf!

Postiwyd Mehefin 14, 2021 yng nghategori Newyddion

Yr wythnos ddiwethaf (07-11/06/2021) fe wnaeth disgyblion ysgolion cynradd dros Gymru gyfan gymryd rhan yn rownd derfynol cenedlaethol Cwis Dim Clem a...

Ysgol bêl-droed Cymraeg gyda’r Elyrch

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Abertawe, mae Menter Iaith Abertawe wedi trefnu Ysgol Bêl-droed i blant rhwng 8 a 11 oed. Ym...

Cynnal Gŵyl Gwenllian 2021

Postiwyd Mehefin 9, 2021 yng nghategori Newyddion

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhelir Gŵyl Gwenllian ym Methesda a’r cyffiniau gyda digwyddiadau amrywiol rhwng dydd Iau 10feda dydd Sul 13eg o Feh...