Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith Dod o hyd i fy Menter Iaith Leol Hyrwyddo'r Gymraeg

News

Small

Gwirfoddoli!

Beth am wirfoddoli yn eich cymuned leol?

Mae'n cymunedau yn ddibynnol ar wirfoddolwyr. Er mwyn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau, rydym angen eich help chi.

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth

Small

Beth yw Menter Iaith?

Beth yw Menter Iaith?

Cliciwch yma i ddarganfod beth yw Menter Iaith...

Darganfod mwy...

Small

Pecyn Cymorth Hybu’r Gymraeg yn y Gymuned

Lawrlwythwch yma!

Rydym wedi cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i greu pecyn fydd yn rhoi cymorth i gymunedau ar hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar lawr gwlad gan ddefnyddio esiamplau o gymunedau gwahanol yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth

X
- Enter Your Location -
- or -