Mentrau Iaith Cymru

Ras_yr_Iaith_2014_Llandysul

Ras yr Iaith 2016 yn teithio o Fangor i Landeilo

Postiwyd Awst 6, 2015 yng nghategori Newyddion Ras yr iaith

Yn dilyn llwyddiant Ras yr Iaith yn 2014 mae trefniadau nawr mewn lle i gynnal y Ras unwaith eto flwyddyn nesaf. Cyfarfu Pwyllgor Ras yr Iaith ar Faes...

Cymreigio’r We: Pob Menter Iaith i Ddefnyddio .cymru

Cymreigio’r We: Pob Menter Iaith i Ddefnyddio .cymru

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru, y mudiad cenedlaethol sy’n cefnogi’r rhwydwaith o 23 Menter Iaith, yn falch o gyhoeddi bod pob Menter bellach wedi cofres...

EisteddfodUrdd2015_km099

Dathlu Tafodieithoedd Cymru

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Eleni, mae Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Maldwyn yn gofyn i ymwelwyr yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod i rannu eu geiriau a’u hymadroddion u...

gwynab

Codi Arian: Meirion Davies yn seiclo i’r brig!

Postiwyd Gorffennaf 6, 2015 yng nghategori Newyddion

Ar yr 20fed o Fehefin 2015, gwnaeth Meirion Davies, ein Cadeirydd Cenedlaethol a Chyfarwyddwr Datblygu Menter Iaith Conwy gymryd rhan yn Sportive y Qu...

CHNoKOhWMAAp84n

PARTI PONTY 2015

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Parti Ponty yn ôl ym Mharc Ynys Angharad, Pontypridd wedi seibiant o wyth mlynedd. Bydd yr ŵyl undydd enwog hon yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 11...

Cytundeb i Gydweithio Dros y Gymraeg

Cytundeb i Gydweithio Dros y Gymraeg

Postiwyd Mehefin 17, 2015 yng nghategori Newyddion

Heddiw, yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili, fe fydd Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru yn lansio Memorandwm Cydweithio sy’n amlinellu dymuniadau...