Mentrau Iaith Cymru

lluniau

Cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd Oxfam yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru

Postiwyd Mawrth 21, 2016 yng nghategori Newyddion

Yn ystod tymor y gwanwyn eleni, wrth i etholiadau Cynulliad Cymru ddynesu, gall pobl ifanc Cymru gymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd...

Prosiect POSSIB ‘Integreiddio defnydd y Gymraeg mewn gweithgareddau cymunedol, bob dydd ym Merthyr

Prosiect POSSIB ‘Integreiddio defnydd y Gymraeg mewn gweithgareddau cymunedol, bob dydd ym Merthyr

Postiwyd Mawrth 11, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae Prosiect POSSIB ar ganol ei drydydd blwyddyn allan o bedair, a’n gobaith yw cael estyniad o dair blynedd arall fel bod plant, pobl ifanc, a’u ...

Dros fil o bobl yn gorymdeithio yn Wrecsam i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dros fil o bobl yn gorymdeithio yn Wrecsam i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Postiwyd Mawrth 3, 2016 yng nghategori Newyddion Newyddion

Profiad braf eithriadol yn Wrecsam ddoe wrth i dros fil o bobl ymuno yn nathliadau Dydd Gŵyl Dewi a drefnwyd gan Fenter Iaith Maelor mewn cydweithred...

APS CYMRAEG AIL IAITH RHAD AC AM DDIM

APS CYMRAEG AIL IAITH RHAD AC AM DDIM

Postiwyd Chwefror 29, 2016 yng nghategori Newyddion

Ym mis Ionawr 2016 cafodd dau ap Cymraeg ail iaith RHAD AC AM DDIM eu lansio gan Gangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru a Splin...

Oes angen edrych yn fwy ar fodelau cynllunio Ieithyddol Gwlad y Basg wrth hyrwyddo’r Gymraeg yng Nghymru?

Oes angen edrych yn fwy ar fodelau cynllunio Ieithyddol Gwlad y Basg wrth hyrwyddo’r Gymraeg yng Nghymru?

Postiwyd Chwefror 16, 2016 yng nghategori Newyddion

Dyma fydd un o gwestiynau criw o swyddogion y Mentrau Iaith wrth iddynt ymweld â Gwlad y Basg yr wythnos hon.   Bydd swyddogion y Mentrau Iaith ...

derwen deg

Agoriad Swyddogol Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno

Postiwyd Chwefror 9, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, prosiect a dyfodd o waith Menter Iaith Conwy a gwirfoddolwyr lleol wedi agor yn swyddogol. Daeth y Prif Weinidog Ca...