Mentrau Iaith Cymru

Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe

Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe

Postiwyd Ionawr 30, 2014 yng nghategori Newyddion

Heddiw fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr adroddiad a baratowyd gan Brifysgol Caerdydd ar waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Cynll...

Archwiliad Safonau arfaethedig mewn perthynas â’r Gymraeg: Casglu Barn y Cyhoedd

Archwiliad Safonau arfaethedig mewn perthynas â’r Gymraeg: Casglu Barn y Cyhoedd

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei dogfen ‘Safonau arfaethedig mewn perthynas â’r Gymraeg’ ar 6 Ionawr 2014. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei b...

Diwrnod Santes Dwynwen

Diwrnod Santes Dwynwen

Postiwyd Ionawr 22, 2014 yng nghategori Newyddion

Gyda Diwrnod Santes Dwynwen ar y gorwel mae’r Mentrau wrthi’n brysur yn cynllunio ar ei gyfer. Mae amryw o weithgareddau wedi eu paratoi i ddathlu...

Cynhadledd Swyddogion y Mentrau Iaith

Cynhadledd Swyddogion y Mentrau Iaith

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae MIC wrthi ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer Cynhadledd flynyddol Swyddogion Maes y Mentrau. Cynhelir y Gynhadledd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrann...

Cân i gariadon

Cân i gariadon

Postiwyd Ionawr 17, 2014 yng nghategori Newyddion

Er mwyn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen, Santes Cariadon Cymru, ar Ionawr 25ain, mae Rheidol Records yn rhyddhau sengl fachog gan ‘Y Cariadon’. Mae...

Cynhadledd Lwyddiannus yn Llandrindod

Postiwyd Rhagfyr 11, 2013 yng nghategori Newyddion

Cynhadledd Llwyddiannus yn Llandrindod   Cafwyd Cynhadledd Prif Swyddogion a Chadeiryddion llwyddiannus iawn yng Ngwesty’r Metropole yn Llandri...

X
- Enter Your Location -
- or -