Mentrau Iaith Cymru

canolfan soar

Canolfan Soar – Y Gymraeg yn sbardun i adfywio economi Merthyr Tudful

Postiwyd Hydref 5, 2015 yng nghategori Newyddion

Mae canfyddiadau adroddiad diweddar yn dangos bod datblygiad Canolfan Soar wedi arwain at draweffaith gref ar yr economi leol ym Merthyr Tudful. Cyfra...

Diwrnod Shwmae Su’mae

Diwrnod Shwmae Su’mae

Postiwyd Medi 21, 2015 yng nghategori Newyddion

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae yn cael ei gynnal unwaith eto eleni ar y 15fed o Hydref. Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn ddiwrnod i bawb yng Nghymru a thu...

Cofiwch Ddiwrnod Glyndŵr

Cofiwch Ddiwrnod Glyndŵr

Postiwyd Medi 11, 2015 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Owain Glyndŵr oedd yr arweinydd Cymreig olaf i arwain gwrthryfel yn erbyn Brenin Lloegr. Yn hanu o linach frenhinol Powys a’r Deheubarth, fe...

Edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Postiwyd Medi 1, 2015 yng nghategori Eisteddfod Genedlaethol Cymru Menter Iaith Maldwyn Mentrau Iaith Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau Cafwyd wythnos hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, ym Meifod eleni a dio...

Ras_yr_Iaith_2014_Llandysul

Ras yr Iaith 2016 yn teithio o Fangor i Landeilo

Postiwyd Awst 6, 2015 yng nghategori Newyddion Ras yr iaith

Yn dilyn llwyddiant Ras yr Iaith yn 2014 mae trefniadau nawr mewn lle i gynnal y Ras unwaith eto flwyddyn nesaf. Cyfarfu Pwyllgor Ras yr Iaith ar Faes...

Cymreigio’r We: Pob Menter Iaith i Ddefnyddio .cymru

Cymreigio’r We: Pob Menter Iaith i Ddefnyddio .cymru

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru, y mudiad cenedlaethol sy’n cefnogi’r rhwydwaith o 23 Menter Iaith, yn falch o gyhoeddi bod pob Menter bellach wedi cofres...

X
- Enter Your Location -
- or -