Mentrau Iaith Cymru

logo

Hysbyseb Swydd: Prif Swyddog Menter Iaith Maldwyn

Postiwyd Mai 18, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd Menter Iaith Maldwyn

Mae Menter Iaith Maldwyn yn chwilio am Brif Swyddog gyda’r prif nod o reoli’r Fenter a’i staff er mwyn cyflawni gweledigaeth y Fenter. Hyd y...

logo fflint a wrecsam

Holiadur Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol y Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Mai 16, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Menter Iaith Sir Ddinbych yn archwilio’r syniad o sefydlu Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol newydd yn y Gogledd...

MISB

Hysbyseb Swydd: Swyddog Maes Menter Iaith Sir Benfro

Postiwyd Mai 15, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae’r Fenter yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn y maes teuluoedd a phrosiectau eraill yn y gymuned gyda’r nod o gynyddu’...

logo fflint a wrecsam

*Ail Hysbysebiad* Swydd Wag – Swyddog Datblygu a Chyfathrebu Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Mai 12, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

SWYDDOG DATBLYGU A CHYFATHREBU *Ail Hysbysebiad* Swydd am gyfnod penodol hyd at 31ain o Fawrth 2018 gyda’r posibilrwydd o barhad yn ddibynnol ar gyl...

logo fflint a wrecsam

*Ail Hysbysebiad* Swydd wag – Swyddog Datblygu (Rhan Amser, Cyfnod Mamolaeth) Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd yng nghategori Hysbyseb Swydd

*Ail Hysbysebiad* SWYDDOG DATBLYGU Swydd rhan amser (oriau hyblyg) am gyfnod penodol dros gyfnod mamolaeth yw hon.   £18,070 + cyfraniad pensiwn Ori...

iaith ar daith

Iaith ar Daith

Postiwyd Ebrill 27, 2017 yng nghategori Newyddion

Beth ydy Iaith ar Daith? Mae Iaith ar Daith yn fis o ddigwyddiadau Cymraeg yn digwydd dros Sir y Fflint a Sir Wrecsam bob mis Mai. Dechreuodd Iaith ar...

X
- Enter Your Location -
- or -