Mentrau Iaith Cymru

Untitled design

Galwad am gwmniau Marchnata, Cyfathrebu ac Adnoddau Dynol

Postiwyd Mawrth 12, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru yn gwahodd cwmniau i dendro i ddarparu cefnogaeth: Marchnata a Chyfathrebu Adnoddau Dynol Yn ddelfrydol, bydd y cwmniau llwyd...

Fflint a Wrecsam

Eluned Morgan AC i gyfarfod â’r cymeriad poblogaidd Magi Ann

Postiwyd Mawrth 9, 2018 yng nghategori Newyddion

Mewn sesiwn stori a chân arbennig i ddisgyblion Ysgol Bro Alun, Gwersyllt, wedi’i drefnu gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam ar ddydd Gwener y 9fed o...

Gwyl Ddewi bach

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Postiwyd Chwefror 28, 2018 yng nghategori Newyddion

Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Anghofiwch am yr oerfel a’r eira, beth am ddathlu dydd ein nawddsant drwy helpu rhywun ddysgu ychydig o eiriau Cymraeg dros b...

Shire Hall Llandeilo

Menter Bro Dinefwr i ddatblygu canolfan gymunedol

Postiwyd Chwefror 16, 2018 yng nghategori Newyddion

Ar Chwefror 15fed, 2018 cyhoeddod Menter Bro Dinefwr eu wedi bod yn llwyddiannus gyda chais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth...

Cynllun treftadaeth

Swydd Wag: Cydlynydd Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Postiwyd Chwefror 15, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swydd: Cydlynydd Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst Prosiect: Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst Cyflog: £22,000 y flwyddyn (graddfa llawn amser)...

gigs cantre'r gwaelod

Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn arwain at Gigs Llwyddiannus

Postiwyd Chwefror 9, 2018 yng nghategori Newyddion

Gigs Cantre’r Gwaelod – elusen newydd sy’n trefnu gigs cerddorol yn Aberystwyth – diolch i gyfleoedd yr Academi Arweinyddiaeth...