Mentrau Iaith Cymru

Nadolig Beeeendigedig! Mentrau Iaith Sir Gâr yn cyflwyno sioe Nadolig newydd sbon

Postiwyd Rhagfyr 14, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Sir Gâr yn cyflwyno sioe newydd sbon i deuluoedd y Nadolig yma – a’r cyfan ar-lein i bawb i fwynhau!

Mae ‘Nadolig Beeeendigedig’ yn sioe Nadolig cyffrous sydd wedi ei greu yn arbennig ar gyfer Mentrau Iaith Sir Gâr gan Martyn Geraint. Gan nad oedd modd cynnal pantos a sioeau byw eleni, penderfynodd y Mentrau fod angen darparu rhywbeth i deuluoedd fwynhau dros y Nadolig, a dod a thamaid o hud a lledrith i gartrefi ar draws y Sir. Bydd y diddanwr poblogaidd yn dathlu’r ŵyl gyda’i ffrindiau – Meilyr a Siani Sionc, mewn sioe llawn canu a dawnsio.

Bydd y sioe ar gael i wylio ar-lein unrhyw adeg rhwng 19-31 Rhagfyr ond bydd angen i bawb gofrestru ymlaen llaw i wylio. Mae croeso i unrhyw un ymuno yn yr hwyl drwy gofrestru ar Tocyn.cymru, neu drwy gysylltu gyda Menter Dinefwr, Menter Gorllewin Sir Gâr, neu Fenter Cwm Gwendraeth Elli.

Cyllidir y prosiect yma yn rhannol drwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Rhannu'r cynnwys hwn