Mentrau Iaith Cymru

Menter Iaith Sir Ddinbych yn cynorthwyo ar Ap Sialens Siarter Iaith

Postiwyd Hydref 18, 2017 yng nghategori Newyddion

Mae ap cwis Cymraeg newydd, Ap Sialens, wedi ei lansio yn ddiweddar o ganlyniad i rwydweithio rhwng Menter Iaith Sir Ddinbych, pymtheg ysgol leol, Cwmni Sbectol Cyf. a Thîm Ymgynghorol Y Gymraeg Sir Ddinbych.

Cafwyd trafodaeth mewn cyfarfod cychwynnol ar ofynion achrediad Arian Siarter Iaith a’r modd o gynyddu defnydd cymdeithasol disgyblion o’r iaith ynghŷd â defnydd o dechnoleg drwy gyfrwng y Gymraeg. Penderfynwyd ar greu Ap Cwis Cymraeg  gyda’r disgyblion yn creu cwestiynau addas ar wahanol bynciau o ddiddordeb. Comisiynwyd Cwmni Sbectol Cyf. i greu yr Ap a gwahoddwyd Menter Iaith Sir Dinbych hefyd i gynorthwyo gyda’r gwaith.  Gwelwyd ffrwyth llafur y  rhai fu’n cynllunio yn cael ei lansio ar ffurf Ap newydd yn ystod y Seremoni Wobrwyo yng Nghastell Rhuthun.

Cynhaliwyd cystadleuaeth i’r disgyblion lunio logo ar gyfer yr Ap a logo Katie Parton o Ysgol Carreg Emlyn oedd yn fuddugol.

Rhannu'r cynnwys hwn