Mentrau Iaith Cymru

Dod o hyd i Fenter

Mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi rhwydwaith o fentrau iaith ledled Cymru.

Yn anffodus nid yw’r map hwn ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd. Rydym yn ymdrechu i sicrhau y bydd y map yn dangos enwau Cymraeg maes o law. Diolch am eich dealltwriaeth.

Rhanbarth y Gogledd

Rhanbarth y De Ddwyrain

Rhanbarth y De Orllewin