Mentrau Iaith Cymru

Cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Postiwyd Mawrth 26, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo newydd. Bydd y logo yn cael ei ddefnyddio ar bosteri d...

Gwlad y Chants!

Postiwyd Mawrth 25, 2021 yng nghategori Newyddion

Caru pêl-droed?   Mae cystadleuaeth Euro2020 yn agosáu, a ry’n ni am i TI greu ‘chant’ pêl-droed -cân neu rap – i’r Wal Goc...

Geirfa Pêl-droed Cymraeg

Postiwyd yng nghategori Newyddion

English  Cymraeg  How to pronounce?  Adventure  Antur  An-tier  Aim  Anelu  An-el-ee  Ball  Pêl  Pel  Beat  Curo  Cee-roh  Captain  C...

Cwestiynnau

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Beth yw ‘chant’?  Rap neu gân byr sy’n cael ei waeddi gan dorf. Mae fel arfer yn fyr, yn ailadroddus a’n gofiadwy.    Oes modd cael cy...

Un gwefan ganolog i’r Papurau Bro

Postiwyd Mawrth 24, 2021 yng nghategori Newyddion

Yn mis Mawrth 2021 lansiwyd gwefan newydd ar gyfer yr holl Bapurau Bro Cymraeg www.papuraubro.cymru. Bwriad y wefan yw creu un man canolog lle gall dd...

Gŵyl Fach y Fro i fynd yn Ddigidol

Postiwyd Mawrth 17, 2021 yng nghategori Newyddion

Bydd Gŵyl Fach y Fro, dathliad blynyddol o gelfyddydau a diwylliant Cymreig ym Mro Morgannwg yn cael ei chynnal yn ddigidol yn 2021. Bydd rhaglen o ...