Mentrau Iaith Cymru

Gwirfoddoli

Mae gwaith y Mentrau Iaith yn dibynnu
 llawer ar ymroddiad a brwdfrydedd ein gwirfoddolwyr.

Eisiau gwirfoddoli er mwyn y Gymraeg yn eich cymuned?

beth gallwch chi ei wneud

Mae sawl ffordd o wneud hyn. Dewisiwch un o’r opsiynnau isod i ddarllen mwy:

Rydym hefyd yn cefnogi cynlluniau fel Gwirfoddolwyr y Mileniwm a’r Bagoloriaeth Gymreig. Os oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli gyda’r Mentrau Iaith i gryfhau’r Gymraeg yn eich ardal, cysylltwch gyda ni heddiw!

post@mentrauiaith.cymru

Dyma rai enghreifftiau o sut gallwch wirfoddoli gyda’r Mentrau Iaith:

 

Cwrdd â'r Tîm

 • Charlotte Hancox

  Charlotte Hancox

  Gwirfoddoli ar brosiectau Menter Iaith Môn

  “Fe wnaeth gwirfoddoli i Fenter Iaith Môn wir agor fy llygaid i’r holl weithgareddau sy’n cael eu trefnu mewn cymunedau gwahanol ar draws yr ynys, a hynny i hyrwyddo a chefnogi’r Gymraeg. Dwi’n teimlo bod y Fenter Iaith wir yn gwneud gwahaniaeth o fewn y gymuned, ac roedd arna i eisiau bod yn rhan o’r cyffro hwnnw.”

 • Elena Brown

  Elena Brown

  Gwirfoddolwr Achlysurol Menter Iaith Sir Ddinbych

  “Mae llawer o bobl yn cwestiynu beth yw’r pwynt gwirfoddoli a gweithio am ddim, ond ni fydda i wedi cael y profiadau dwi wedi eu cael heb weithio efo’r Fenter a chyfarfod yr holl bobl dros y cyfnod efo nhw. Mae’r profiadau wedi bod yn ddiddiwedd ers cychwyn yno, dros faes eang oedd yn gorchuddio gwaith hefo nifer o oedrannau. Roedd o’n brofiad gwych medru bod yn rhan o waith y Fenter, gan ei fod yn pwysleisio’r hwyl sydd i’w gael wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn broffesiynol a chymdeithasol.”

 • Cerys Wyn Thomas

  Cerys Wyn Thomas

  Gwirfoddolwr gyda Gŵyl Canol Dre, Menter Gorllewin Sir Gâr

  “Roedd gwirfoddoli gyda Menter Gorllewin Sir Gâr yn ardderchog, mae wedi agor llawer o ddrysau i mi. Cefais lawer o hwyl, a chyfleoedd gwych i ddatblygu cymaint o wahanol sgiliau, gan gynnwys fy sgiliau trefnu a chyfathrebu. Roedd gwirfoddoli yng Ngŵyl Canol Dre, Caerfyrddin yn wych ar gyfer fy CV a hybu’r iaith Gymraeg.”

 • Huw Prys

  Huw Prys

  Cadeirydd bwrdd Menter Iaith Conwy

  “Mudiadau gwirfoddol yw’r Mentrau Iaith, gydag aelodau ein holl bwyllgorau yn gwneud hynny o’u gwirfodd gan eu bod yn teimlo’n gryf dros y Gymraeg yn eu cymunedau.”

Rhannu'r cynnwys hwn