Mentrau Iaith Cymru

Y Mentrau Iaith yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gymraeg

Postiwyd Rhagfyr 5, 2017 yng nghategori Newyddion

Gyda gwirfoddolwyr yn rhan fawr o’r 22 Menter Iaith yng Nghymru, rydym eisiau dathlu’r gwaith caled mae’r gwirfoddolwyr yn ei wneud i’r gymdeithas Gymraeg.

Bydd ymgyrch #GwirfoddolwyrYGymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol yn cydnabod yr holl wirfoddolwyr sy’n helpu i gynyddu’r defnydd o’r iaith yn y gymuned.

Dywed Marged Rhys, Swyddog Datblygu Mentrau Iaith Cymru;

“Mae gwirfoddolwyr yn rhan mor bwysig i unrhyw gymuned. Weithiau tydi pobl ddim yn sylweddoli eu bod yn gwirfoddoli, boed drwy fod yn rhan o gyngor cymuned, yn stiwardio mewn digwyddiadau, neu’n arwain corau. Rydym am ddefnyddio Diwrnod Gwirfoddoli Rhyngwladol i ddathlu’r gwaith mae’r bobl hyn yn ei wneud i’n cymunedau gyda’r ymgyrch #GwirfoddolwyrYGymraeg ac annog mwy o bobl i fynd ati i wirfoddoli, boed gyda’u Menter neu beidio, gyda’r fideo yma.”

Rhannu'r cynnwys hwn