Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect PROFI

Postiwyd Tachwedd 28, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Trosolwg

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am berson i fod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau am gynllun Profi, er mwyn i bobl ifanc gallu cael budd o’r cynllun a gwella eu sgiliau byd gwaith.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Cyflog: £19,819

Dyddiad Cau: 12/12/2018

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Menter Gorllewin Sir Gâr CYFLlawr 1af CCF Cyf, Stryd y BontCastell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA38 9DX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dewi Snelson

Ffôn: 01239712934

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i’r wefan

Disgrifiad

PROFI:
Mae’r prosiect yma yn brosiect newydd ag arloesol yn Sir Gaerfyrddin i ddatblygu sgiliau byd gwaith pobl ifanc ac uchafu eu potensial dysgu, drwy greu cyfleoedd yn y gweithle gyda mudiadau lleol. Hyrwyddir gostynigiadau a thalebau a gynnigir gan mudiadau a busnesau sydd yn rhan o’r cynllun i’r pobl ifanc yn wobr am gymeryd rhan yn y cynllun. Ynghyd a bod yn wobr bydd hyn yn annog gwario lleol. Bydd y prosiect hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gweithle gan cefnogi’r cyfranogwyr a mudiadau i ddefnyddio’r iaith.

PRIF NOD Y SWYDD
Darparu cefnogaeth a chymorth i bobl ifanc a’r sefydliadau sydd yn rhan o’r cynllun.

CYFRIFOLDEBAU
• Bod yn pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau am gynllun Profi.
• Recriwtio, cefnogi a rhoi cymorth i bobl ifanc er mwyn iddynt gallu cael budd o’r cynllun er mwyn iddynt gwella eu sgiliau byd gwaith;
• Recriwtio, cefnogi a rhoi cymorth i funsnesau a sefydliadau i leoli pobl ifanc ar brofiad gwaith;
• Recriwtio, cefnogi a rhoi cymorth i funsnesau a sefydliadau i gynnig gwobrau i pobl ifanc sydd wedi bod yn rhan o’r cynllun;
• Datblygu bas data o gysylltiadau.
• Cynorthwyo gyda gweithdai i wella sgiliau gwaith pobl ifanc;
• Cynorthwyo gyda lleoli pobl ifanc gyda busnesau a sefydliadau er mwyn derbyn profiad gwaith;
• Mynychu digwyddiadau er mwyn hyrwyddo Cynllun Profi;.
• Darparu cymorth gweinyddol i’r tîm prosiect.
• Cadw cofnodion clir a chryno o weithgareddau a ymgymerwyd â hwynt at bwrpas monitro.
• Unrhyw beth arall sydd yn briodol i’r swydd.

Rhannu'r cynnwys hwn