Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Ieuenctid Menter Bro Ogwr

Postiwyd Mai 14, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am Swyddog Ieuenctid hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau i bobl ifanc ac i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ardal.

Prif nod yw cynnig gwasanaethau ieuenctid cyfrwng Cymraeg o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y gwasanaethau yn cynnig y cyfle i bobl ifanc y Sir yn cael mynediad cyson at ystod eang o wasanaethau o safon uwch trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu hargyhoeddi bod byw bywyd Cymraeg yng Nghymru yn gyffrous, yn llawn hwyl ac o fudd i’w cyfleoedd gwaith ac addysg bellach.

Lleoliad: Menter Bro Ogwr, Tŷ’r Ysgol, Pen yr Ysgol, Maesteg,CF34 9YE

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Llangynwyd, Maesteg, CF34 9RW

Cyflog: Graddfa 9-12, sef £20,865-£23,580 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 28/05/2021 17:00PMT

Cyswllt: Amanda Evans, 07774032624, menter@broogwr.org

www.menterbroogwr.cymru

Rhannu'r cynnwys hwn