Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Ionawr 21, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol 

Lleoliad:  Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Ty Tawe ac yn y gymuned. 

Cytundeb: Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis). 

Oriau:  37 awr yr wythnos, oriau hyblyg.  Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â’r Pennaeth. 

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus). 

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd. 

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais. 

Dyddiad cau: 12.00 ar 14.02.19 

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned 

Rhannu'r cynnwys hwn