Mentrau Iaith Cymru

*SWYDD WAG* Swyddog Datblygu Menter Bro Dinefwr

Postiwyd Chwefror 26, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae cyfle wedi codi i ymuno â thîm brwdfrydig Menter Bro Dinefwr i weithio yng nghymunedau’r ardal fel Swyddog Datblygu. Cynigir telerau ffafriol a cheir manylion llawn yn y disgrifiad swydd atodol.

Cyflog: £20,000 – £25,000

Dyddiad Cau: 07/03/2019 (9 diwrnod) 10:00 yb

Lleoliad: Llandeilo

Enw Cyswllt: Catrin Parry Williams, 01558 825336, catrinparrywilliams@menterbrodinefwr.org

Prif nod y swydd fydd gweithredu prosiectau cymunedol amrywiol i hyrwyddo’r iaith Gymraeg, gan ganolbwyntio, yn y lle cyntaf, ar ardaloedd Rhydaman, Llandeilo a Brynaman.

Y nod fydd sefydlu a datblygu prosiectau fydd yn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y cymunedau. Mae’r swydd, felly, yn cynnig her a chyfleoedd cyffrous i unigolyn brwdfrydig gyfrannu at y nod Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, a chyfrannu’n gadarnhaol i gymunedau’r ardal, yr economi leol a’r iaith Gymraeg ym mro Dinefwr.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Mae’r swydd hon wedi ei rhannu’n dair elfen:

1) gweithredu prosiect Cymraeg Byw sy’n canolbwyntio ar weithredu’n ddwys mewn ardaloedd blaenoriaeth penodol (Llandeilo a Brynaman) dan nawdd y Cynllun Datblygu Gwledig;
2) gweithredu’n ddwys yn nhref Rhydaman a’r cyffuniau dan nawdd Llywodraeth Cymru;
3) gweithredu prosiectau cymunedol cyffredinol ar draws ardal Menter Bro Dinefwr.

Am ffurflen gais cysylltwch â swyddi@menterbrodinefwr.cymru, neu cysylltwch â Catrin Parry Williams ar 01558 825336.

Rhannu'r cynnwys hwn