Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd

Postiwyd Awst 14, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Casnewydd, Llawr D, Prifysgol De Cymru, Usk Way, Casnewydd, NP20 2BP
Oriau: 37.5 awr yr wythnos
Cyflog: £21,074- £23,111 (dibynnol ar brofiad a sgiliau)

Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol di-elw sy’n bodoli i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac sydd â’r nod o gyfrannu at gynnal y defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol, cefnogi rhwydweithiau cymdeithasol y Gymraeg a chynyddu statws y Gymraeg ym mhob sector o fewn Dinas a Sir Casnewydd.

Dyddiad cau: Hanner dydd, Dydd Mawrth 20fed Awst 2019

Ffeiliau

Rhannu'r cynnwys hwn