Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Cymuned Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Posted Tuesday September 22nd, 2020 in the Uncategorized category

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn chwilio am Swyddog Cymuned brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Castell-nedd a Phort Talbot drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau.

Cyflog: £18,000 – £20,000 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) + cyfraniad pensiwn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 02/10/20

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir gweithio oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Cynigir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â’r Prif Swyddog. Yn y tymor byr, oherwydd cyfyngiadau Covid-19, lleolir y swydd hon yn y cartref.

Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn adeiladu ar y partneriaethau sydd yn bodoli a datblygu’r Fenter ymhellach.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Bethan Crosby trwy e-bostio menter@micnpt.cymru neu ffonio 01639 763819.

CYNHELIR CYFWELIADAU YN YSTOD YR WYTHNOS SY’N CYCHWYN: 12/10/20

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.