Mentrau Iaith Cymru

Swydd Wag: Swyddog Ardal Arfordirol Sir Conwy

Postiwyd Mawrth 22, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Swydd:                     

Teitl y Swydd: Swyddog Ardal Arfordirol Sir Conwy

Cyflog: £20,661 y flwyddyn (graddfa llawn amser) gyda chyfraniad pensiwn 3%.

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos

Hyd y Contract: Blwyddyn i ddechrau efo golwg o barhau wedyn.

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Y Sgwâr, Llanrwst

Prif ròl y gwaith: Arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal y Glannau yn y Sir. Bydd hyn yn cynnwys arwain a chynorthwyo pwyllgorau ardal a threfnu rhaglen o ddigwyddiadau wedi eu hanelu at deuluoedd, plant a phobl ifanc.

Mae croeso i chi gysylltu am fwy o fanylion.

Cais drwy lythyr a CV. Cysylltwch efo Meirion ar (01492) 642357 neu meirion@miconwy.cymru

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau 6/4/18, gyda bwriad i gyfweld ar y 19/4/18.

Rhannu'r cynnwys hwn