Mentrau Iaith Cymru

SWYDD WAG: Prif Swyddog Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Postiwyd Mehefin 16, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn awyddus i benodi person egniol a brwdfrydig i gydweithio gyda’r Pwyllgor Gwaith i hybu a hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg yn siroedd Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

Cyflog: £27,000 – £30,000 (yn dibynnu ar brofiad)
Oriau: 37.5 awr yr wythnos
Dyddiad cau: 05/07/2017

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â phrofiad o arwain a rheoli ar lefel strategol, rheoli a monitro datblygiad staff a rheoli cyllid a phrosiectau.

Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg i greu partneriaethau effeithiol er mwyn datblygu’r Fenter.

Am fanylion pellach, cysylltwch ag Alan Vernon-Jones trwy ebostio alan.vernon-jones@torfaen.gov.uk neu ffonio 01495 766096

Cynhelir cyfweliadau: 14/07/2017

Rhannu'r cynnwys hwn