Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Cymhorthydd Meithrinfa Derwen Deg

Postiwyd Ebrill 22, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egniol a chreadigol sydd yn gallu cyfathrebu trwy’r Gymraeg, i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Oriau: Llawn amser ( 37.5 awr yr wythnos )/ Rhan Amser

Cymhwyster: Gofynnir am gymhwyster lefel 2 neu uwch.

Cyflog: Hyd at £9.30 ( yn ddibynnol ar oedran a chymhwyster)

Dyddiad Cau: 21.04.2021

Cyfweliadau i ddilyn: 23.04.2021

Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysylltwch â Sioned Evans neu Eurgain Llwyd ar 01492 203 398 neu trwy ebostrheolwr@derwendeg.cymru

Rhannu'r cynnwys hwn