Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Cydlynydd Ieuenctid Cymunedol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Postiwyd Ionawr 25, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swydd i berson sy’n meddu ar y gallu i weithio’n strategol ac ymarferol i gydlynu, darparu a rheoli gweithgarwch a chyfleoedd cymdeithasol cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc y Sir, er mwyn annog perchnogaeth a defnydd o’r iaith Gymraeg.

Mae profiad o waith ieuenctid yn hanfodol ond rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd gyda gwybodaeth eang o ddiwylliant cyfoes Cymraeg ac sy’n barod i feddwl a gweithredu’n greadigol er mwyn hyrwyddo a datblygu darpariaeth cymunedol Cymraeg.

Bydd angen y gallu i gyfathrebu’n dda gyda chynulleidfa eang; i ddatrys problemau’n ddiplomyddol; i weithio’n annibynnol ac o dan bwysau; i ddatblygu profiadau a gweithredu ar syniadau pobl ifanc.

Cyflog: £23,000 – £25,000 y flwyddyn (dibynnol ar brofiad)

Oriau: 37.5 awr yr wythnos (oriau hyblyg)

Lleoliad: Swyddfa’r Fenter, Pontypridd

Dyddiad cau: 14/02/19

Dyddiad cyfweliad: 21/02/19

Am wybodaeth pellach neu ffurflen gais cysylltwch gyda Einir Sion ar 01443 407570 neu einir@menteriaith.cymru

Rhannu'r cynnwys hwn