Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Arweinydd Clwb Carco – Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Postiwyd Rhagfyr 12, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Gwasanaethau Plant – Arweinydd Clwb Carco
Ysgol Evan James
Rydym yn chwilio am berson(au) brwdfrydig i arwain ein staff ymroddgar.
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio yng nghlwb carco llewyrchus sy’n darparu gofal i blant 3-11 oed rhwng 3.30yh – 5.30 yh.
(Menter Iaith are looking for a Leader for the after school club in Ysgol Evan James where the need for
Welsh Language abilities are essential)
Rhaid i’r ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar gymhwyster CACHE Lefel 3 Gofal neu uwch neu gymhwyster cyfatebol. Yn ddymunol, dylent feddu ar gymhwyster lefel 3 Chwarae neu yn fodlon ymrwymo i gymhwyso yn y maes yma fel blaenoriaeth.
Mae’r Fenter yn darparu hyfforddiant.
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.
Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael ei wirio gan y Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd (DBS) ar lefel priodol.
Tâl – yn dibynnu ar rôl ac oedran yr ymgeisydd.
Dyddiad cau – 18:00 ar y 7fed o Ionawr 2019
Am ymholiadau pellach, neu ffurflen gais cysylltwch ag Angharad Evans, Rheolwr Gwasanaethau Plant, Menter Iaith RhCT, 9A Y Stryd Fawr, Pontypridd, CF37 1QJ
angharadevans@menteriaith.cymru
01443 407570

Rhannu'r cynnwys hwn