Mentrau Iaith Cymru

*Swydd* Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Cwm Gwendraeth Elli

Postiwyd Ebrill 24, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Ydych chi’n chwilio am her newydd? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth?

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn awyddus i recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i weithredu ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli. Mae’r Fenter yn chwilio am berson trefnus, egniol a brwdfrydig gyda syniadau newydd er mwyn datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned.

Byddwch yn cydweithio â sefydliadau, partneriaethau cymunedol, busnesau ag unigolion amrywiol.

Cyflog:– £18,453.00 – £21,525.00 ( yn ddibynnol ar brofiad)

Oriau Gwaith:– 37 awr yr wythnos (oriau hyblyg yn ôl y galw)

Cytundeb hyd at Mehefin 2019 gyda phosiblirwydd o barhad

Lleoliad:- Swyddfeydd Menter Cwm Gwendraeth Elli

Dyddiad Cau:– Dydd Gwener 4ydd o Fai 2018

Croesawir chi i wneud cais trwy lythyr gan gynnwys CV at sylw Y Prif Weithredwr erbyn Mai 4 2018 i’r cyfeiriad canlynol:-
Menter Cwm Gwendraeth Elli, 11-17 Heol Coalbrook, Pontyberem, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 5HU

Am fwy o fanylion cysylltwch â Nerys Burton 01269 871600
Neu e-bost nerys@mcge.org.uk