Mentrau Iaith Cymru

*AIL HYSBYS – Swydd* Menter Iaith Abertawe – Swyddog Datblygu

Postiwyd Ebrill 13, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Swyddog Datblygu – Menter Iaith Abertawe

Lleoliad y swydd:  Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Ty Tawe ac yn y gymuned.

Cytundeb: Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Oriau:  37 awr yr wythnos, oriau hyblyg.  Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â’r Pennaeth.

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus).

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.

Dyddiad cau: 12.00 ar 18.05.18

 Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned

Rhannu'r cynnwys hwn