Mentrau Iaith Cymru

SWYDD – Cydlynydd Gwasanaethau Iaith – Sector Awyr Agored Menter Brycheiniog a Maesyfed

Postiwyd Mehefin 6, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed am benodi unigolyn egniol i weithio ar brosiect i brif ffrydio’r iaith Gymraeg i’r sector Awyr Agored yn ardal De Powys.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n agos gyda’r Fenter, ysgolion a grwpiau eraill i gynnig gweithgareddau awyr agored o safon drwy gyfrwng y Gymraeg. Mwy o fanylion yn y swydd ddisgrifiad.

Cyflog: Graddfa 5 (Pwynt 18 i Bwynt 20) £18,070 i £19,430 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos, cyfnod penodol tan 31/08/19

Lleoliad: Neuadd Maescar, Pontsenni

Dyddiad Cau: 03/07/17

I wneud cais ewch i wefan www.powys.gov.uk

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â Bethan Price, Cydlynydd y Fenter ar

bethan.jones1@powys.gov.uk / 07776296267