Mentrau Iaith Cymru

Ras yr Iaith yn ehangu

Ras yr Iaith yn mynd o nerth i nerth

Mae Ras yr Iaith, yr unig ras drwy’r byd sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yn ehangu.

Eleni mi fydd y Ras, y trydydd ers ei sefydlu, yn mynd i ardaloedd newydd o Gymru gan ymweld am y tro cyntaf â’r gogledd Ddwyrain a’r de Ddwyrain. Mi fydd y Ras yn cychwyn yn Wrecsam ar Orffennaf y 4ydd a gorffen yng Nghaerffili ar Orffennaf y 6ed gan gynnig tridiau llawn o rhedeg, sŵn, egni a mwynhâd tra’n dathlu’r Gymraeg mewn cymunedau ar draws Cymru yn cynnwys Llanrwst, Bangor, Porthaethwy, Machynlleth, Aberystwyth, Hwlffordd, Dinbych y Pysgod, San Clêr, Caerfyrddin, Llanelli, Rhydaman, Ystradgynlais, Clydach, Pontardawe a Porthcawl.

Mae mudiadau amrywiol ar draws Cymru hefyd yn elwa o’r Ras gan y bydd y nawdd a dderbynnir ar gyfer ei gynnal yn cael ei ddosbarthu ar ffurf grantiau. Rhannwyd yr arian a godwyd gan y Ras ddiwethaf a gynhaliwyd yn 2016, rhwng tua pedwar deg pump o fudiadau Cymraeg ar draws yr ardaloedd yr ymwelwyd â hwy.

Trefnir y Ras gan Mentrau Iaith Cymru a dywed Owain Gruffydd, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru:

“Rydym yn hapus iawn o allu arwain ar y trefniadau er mwyn gwasgaru neges y Ras i lefydd newydd eleni. Yn 2016 fe godwyd dros £42,000 mewn grantiau er mwyn i fudiadau hyrwyddo’r Gymraeg yn eu hardaloedd. Fel rhwydwaith o endidau sy’n bodoli er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau mae’n bleser gweld y ras yn tyfu pob tro ac yn gallu gwneud gwahaniaeth dros Gymru.”

Mae croeso mawr i bawb gymryd rhan yn Ras yr Iaith, yn grwpiau ffrindiau, ysgolion, teuluoedd, mudiadau neu fusnesau a gellir cymryd rhan yn y Ras drwy redeg neu gefnogi ar ochr yr heol, drwy stiwardio, neu drwy noddi cymal o’r Ras.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.rasyriaith.cymru

DIWEDD

Am rhagor o fanylion cysylltwch â: Heledd ap Gwynfor 01239 712934 / Iwan Hywel 01492 643401 e bostiwch heledd@mentrauiaith.cymru / iwanhywel@mentrauiaith.cymru

Nodiadau golygyddol:

Rhestr trefi a chysylltiadau’r ardaloedd hynny isod.

Dyddiad: Ymweld â thref: Y Fenter cyfrifol: Rhif cyswllt y Fenter:
Gorffennaf 4, 2018 Wrecsam Menter Iaith Fflint Wrecsam 01352 744040
Gorffennaf 4, 2018 Llanrwst Menter Iaith Conwy 01492 642357
Gorffennaf 4, 2018 Bangor Menter Iaith Bangor 01248 370050
Gorffennaf 4, 2018 Porthaethwy Menter Iaith Môn 01248 725700
Gorffennaf 4, 2018 Machynlleth Menter Iaith Maldwyn 01686 610010
Gorffennaf 4, 2018 Aberystwyth Cered 01545 572350
Gorffennaf 5, 2018 Hwlffordd Menter Iaith Sir Benfro 01239 831129
Gorffennaf 5, 2018 Dinbych y pysgod Menter Iaith Sir Benfro 01239 831129
Gorffennaf 5, 2018 San Clêr Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr 01239 712934
Gorffennaf 5, 2018 Caerfyrddin Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr 01239 712934
Gorffennaf 5, 2018 Llanelli Menter Iaith Cwm Gwendraeth Elli 01269 871600
Gorffennaf 5, 2018 Rhydaman Menter Iaith Bro Dinefwr 01558 825336
Gorffennaf 6, 2018 Ystradgynlais Menter Iaith Brycheiniog a Maesyfed 07776 296267
Gorffennaf 6, 2018 Clydach Menter Iaith Abertawe 01792 460906
Gorffennaf 6, 2018 Pontardawe Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot 01639 763819
Gorffennaf 6, 2018 Porthcawl Menter Iaith Bro Ogwr 01656 732200
Gorffennaf 6, 2018 Caerffili Menter Iaith Caerffili 01443 820913

Rhannu'r cynnwys hwn