Mentrau Iaith Cymru

Hysbyseb Swydd: Swyddog Maes Menter Iaith Sir Benfro

Postiwyd Mai 15, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae’r Fenter yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn y maes teuluoedd a phrosiectau eraill yn y gymuned gyda’r nod o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

Bydd profiad o weithio gyda phlant neu deuluoedd ifanc o fantais.

Oriau: 21 awr yr wythnos

Cyflog: £17,196 (pro rata)

Cytundeb cychwynnol: 12 mis

Lleoliad: Crymych ac Abergwaun (gan gynnwys teithio i leoliadau eraill)

Dyddiad cau: 12:30pm Dydd Iau, Mai 25, 2017

Am fwy o fanylion neu gopi o’r Swydd Ddisgrifiad cysylltwch â:

Rhidian Evans, Menter Iaith Sir Benfro
01239 831129
rhidian@mentersirbenfro.com

neu os am ymgeisio anfonwch lythyr gais a chopi o’ch CV cyfredolyn cynnwys enw dau ganolwr.

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Gwener, Mehefin 9fed, 2017.

Rhannu'r cynnwys hwn