Mentrau Iaith Cymru

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (rhan amser) *ail hysbysebiad*

Postiwyd Ionawr 6, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Cyflog: £11,933- £13,235 flwyddyn (18.5 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31ain o Fawrth 2021 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swyddi i ddechrau mor fuan â phosib.

Lleoliad: Pen-y-Bont ar Ogwr

A hoffech weithio i brosiect cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru?

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg. Am wybodaeth bellach: www.mentrauiaith.cymru Neu Daniela.Schlick@businesswelsh.wales / 01492 643 401

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru

Dyddiad cau: 12pm dydd Llun, 27ain o Ionawr

Dyddiad cyfweld: i’w gadarnhau

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma