Mentrau Iaith Cymru

Hysbyseb Swydd: Prif Swyddog Menter Iaith Maldwyn

Postiwyd Mai 18, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd Menter Iaith Maldwyn

Mae Menter Iaith Maldwyn yn chwilio am Brif Swyddog gyda’r prif nod o reoli’r Fenter a’i staff er mwyn cyflawni gweledigaeth y Fenter.

Hyd y cytundeb: Cytundeb parhaol yn ddibynol ar gyllid ac adnoddau

Oriau: 37 awr yr wythnos (ond gellir ystyried telerau gweithio rhan amser/hyblyg)

Oherwydd natur y swydd mae’n ofynnol i’r Prif Swyddog weithio oriau oddi allan i oriau safonol swyddfa o bryd i’w gilydd. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyblyg yn y cyswllt hwn

Cyflog: I’w drafod yn ddibynnol ar brofiad.

Lleoliad: Bydd y swydd wedi’i lleoli yn swyddfa Menter Iaith Maldwyn yn Y Drenewydd. Gellid ystyried trefniadau gweithio o gartref hefyd.

Dyddiad Cau: 09/06/2017

Swydd ddisgrifiad a’r ffuflen gais i’w larlwyddo yma (yn Gymraeg yn unig)