Mentrau Iaith Cymru

Hysbyseb Swydd – Menter Iaith Conwy

Postiwyd Awst 16, 2016 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Conwy Wledig (rhan amser dros gyfnod mamolaeth)

Cyflog: £17,714 (pro rata)

Oriau: 22.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Dyddiad cau: Dydd Gwener, Awst 26ain 2016

Sut i ymgeisio: Cais drwy lythyr a CV.  Am fanylion pellach a disgrifiad swydd cysylltwch â Meirion Davies meirion@miconwy.cymru 01492 642357

Rhannu'r cynnwys hwn