Mentrau Iaith Cymru

Gwirfoddoli gyda’r Fenter Iaith

Postiwyd Mehefin 13, 2018 yng nghategori Newyddion

Ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda Menter Iaith yn eich ardal chi? Dyma brofiad Elena sy’n gwirfoddoli gyda Menter Iaith Sir Ddinbych.

Enw: Elena Brown
Oed: 19
O le? Dinbych
Pam wnes di wirfoddoli gyda Menter Iaith?
Roeddwn i eisiau datblygu fy sgiliau ym mhellach a chael blas o weithio mewn gwahanol feysydd ac ar amrywiaeth o brosiectau. Mae’r Fenter yn cydweithio efo pobl ar hyd y sir ac yn darparu’r sgiliau a chysylltiadau wrth i chi geisio datblygu fel unigolyn efo cyfrifoldebau. Roeddwn i eisiau cael mewnwelediad i’r gwaith sy’n mynd mewn i’r gweithgareddau maent yn eu cynnal.

Beth wyt ti wedi dysgu o’r profiad?
Dwi’n meddwl bod gwirfoddoli wedi bod o fudd mawr i mi. Mae’r profiad wedi adeiladu fy ymroddiad, angerdd ac ymrwymiad tuag at yr iaith a’r gwaith wedi rhoi’r sgiliau cychwynnol priodol i mi wrth fynd mewn i’r byd gwaith. Dwi wedi tyfu mewn hyder wrth weithio’n annibynnol ar hyrwyddo, trefnu ac wedi cael cyfleoedd i ysgrifennu i’r wasg. Rhoddodd y profiad syniad i mi ar beth yw fy nghryfderau a beth dwi angen mwy o brofiad ynddo, sy’n rhywbeth sy’n bwysig i bobl fod yn ymwybodol ohono. Roedd y Fenter yn gadael i mi archwilio i’r ffordd dwi’n gweithio orau a rhannu hynny gydag eraill.

Ydy’r profiad wedi bod yn werthfawr i ti?
Mae llawer o bobl yn cwestiynu beth yw’r pwynt gwirfoddoli a gweithio am ddim, ond ni fyddai wedi cael y profiadau dwi wedi eu cael heb weithio efo’r Fenter a chyfarfod yr holl bobl dros y cyfnod efo nhw. Mae’r profiadau wedi bod yn ddiddiwedd ers cychwyn yno, dros faes eang oedd yn gorchuddio gwaith hefo nifer o oedrannau. Roedd o’n brofiad gwych medru bod yn rhan o waith y Fenter, gan ei fod yn pwysleisio’r hwyl sydd i’w gael wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn broffesiynol a chymdeithasol.

 

mentrau-iaith-volunteering-banner

Rhannu'r cynnwys hwn