Mentrau Iaith Cymru

*Gwahoddiad i dendro* Datblygu Cynllun Strategol ar gyfer Cynyddu Incwm Canolfan a Menter Iaith Merthyr Tudful

Postiwyd Mehefin 5, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Canolfan a Menter Iaith Merthyr Tudful yn chwilio am gwmni i ddatblygu Cynllun Strategol ar gyfer Cynyddu Incwm y cwmni.

“Mae Menter Iaith Merthyr Tudful yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg trwy weithrediad Canolfan Soar, Canolfan Gymraeg yng Nghanol y dref.  Mae’r Ganolfan yn ganolbwynt i ddatblygiad ac integreiddiad y Gymraeg yn ein cymuned. Rydym yn gartref i sefydliadau eraill sydd yn darparu gwasanaethau Cymraeg ar draws y Sir, sef Urdd Gobaith Cymru, Dysgu Cymraeg Morgannwg, Mudiad Meithrin a’r Fenter Iaith.

Mae gennym Siop Lyfrau, Caffi a gofod perfformio, sef Theatr Soar yn rhan o’r adeiladau. Mae’r Ganolfan yn adnodd pwysig i holl gymuned Merthyr Tudful gyda sefydliadau gwahanol yn llogi ystafelloedd ar gyfer cyrsiau, cyfarfodydd, gweithdai, clybiau, perfformiadau a chynadleddau.”

Am fwy o wybodaeth am y tendr lawrlwythwch y Briff neu cysylltwch gyda Lisbeth McLean ar 01685 722176  lis@merthyrtudful.com

Dyddiad cau cyflwyno cais: 10/06/2019

Ffeiliau

Rhannu'r cynnwys hwn