Mentrau Iaith Cymru

Galwad am gwmniau Marchnata, Cyfathrebu ac Adnoddau Dynol

Postiwyd Mawrth 12, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru yn gwahodd cwmniau i dendro i ddarparu cefnogaeth:

  • Marchnata a Chyfathrebu
  • Adnoddau Dynol

Yn ddelfrydol, bydd y cwmniau llwyddiannus yn gallu darparu’r wasanaeth yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae briffiau y ddwy dendr isod.

Briff Cytundeb Adroddiad Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith.docx

Briff Cefnogaeth Marchnata a Chyfathrebu.docx

Dyddiad cau derbyn cynnigion – 19/03/2018

Am sgwrs bellach, ffoniwch 01492 643401.

Rhannu'r cynnwys hwn