Mentrau Iaith Cymru

Ffiliffest – hwyl i bawb yn Castell Caerffili

Postiwyd Mehefin 9, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu yng Nghastell Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 25ain.

Gŵyl flynyddol Menter Caerffili yw Ffiliffest i ddathlu iaith a diwylliant Cymru ac fe fydd y digwyddiad yn cynnwys perfformiadau, adloniant, gweithgareddau, gweithdai a chyfle i grwydro’r castell.

Menter Caerffili wedi gweithio yn agos gyda Cadw, grwpiau cymunedol a pherfformwyr i drefnu’r digwyddiad mewn lleoliad hollol unigr yw. Mae cannoedd o blant o ysgolion lleol yn paratoi ac yn ymarfer i ddawnsio gwerin ar y brif lwyfan sef arddangosfa dawnsio gwerin fwyaf y Sir. Fe fydd hefyd perfformiadau gan y band Clinigol, yr unawdydd John Nicholas a seren S4C Martyn Geraint.

Fe fydd stondinau nwyddau a bwyd, hefyd gweithgareddau a gweithdai addysgol amrywiol megis pabell celf a chrefft, sesiwn Ioga, ardal gemau retro, sinema plant bach yn dangos cartwnau S4C a hyn i gyd o fewn y Castell.

Dywedodd Bethan Jones o Menter Caerffili ynglŷn ar resymau dros gynnal yr ŵyl:

“Yn Ffiliffest rydym ni’n croesawi bobl o bob oedran i ddod i fwynhau iaith a diwylliant Cymru mewn lleoliad ffantastig. Mae’r digwyddiad yn cynnig cyfleoedd i bobl ddod mewn cysylltiad ar iaith beth bynnag eu gallu. Dy’n ni’n gyffrous iawn wrth i Ffiliffest dyfu o flwyddyn i flwyddyn.”

Fe fydd Ffiliffest yn cael ei chynnal ar Fehefin 25 rhwng 10:30-16:00 yng Nghastell Caerffili. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Menter Caerffili neu ffoniwch 01443 820913

Rhannu'r cynnwys hwn