Mentrau Iaith Cymru

Eisteddfod yr Urdd, Pen-y-bont 2017

Barod am ‘Steddfod yr Urdd!

 

 

 

 

 

Bydd gan Mentrau Iaith Cymru stondin ar Uned 68 a 69 gyda Menter Iaith Bro Ogwr a Menter Rhondda Cynon Taf. Dewch draw i’n gweld, bydd llu o weithgareddau ymlaen ar y stondin gydol yr wythnos, y cynnwys i’w gweld ar y poster liwgar oddi tano. Gwelir hefyd rhai o luniau ohonom yn gosod y stondin lan / i fyny a Map y Mentrau – gosodwch logo pob un o 22 y Mentrau yn eu dalgylchoedd cywir!

Mae Magi Ann hefyd yn disgwyl ‘mlaen cwrdd â phlant Cymru. Disgwyliwn ymlaen i’ch croesawi!Gweithgareddau stondin Y stondin Baner Bro Ogwr Paratoi'r stondin Ffoto Bwth Map y Mentrau Magi Ann

Rhannu'r cynnwys hwn