Mentrau Iaith Cymru

Digwyddiad 2020

Croeso i hafan Digwyddiad 2020!

Isod gwelwch fideos o sesiynau Digwyddiad Di-gynsail!

 

Dyddiad & Amser  Enw sesiwn & cynnwys & pwy  Dolen gofrestru 
Wythnos 1     
16/11, 09:30  Gair o groeso a chyflwyno ‘Maniffesto’ gan Lowri Jones, Cadeirydd MIC 
16/11, 11:30  Hyfforddiant ‘Eich lles chi a’ch staff mewn cyfnod heriol’ gyda Canna Consulting (Sesiwn i’r Prif Swyddogion) 
17/11 , 10:30  Cyfarfod Blynyddol MIC a Chyfarfod Cenedlaethol Mentrau Iaith (Sesiwn i’r Prif Swyddogion) 
18/11, 10:00  Cyflwyniad ‘Ymlaen at y miliwn i gynnwys pawb’ gyda Sara Yassine a Savanna Jones 
18/11, 14:00  Mwydro’r Mentrau – sesiwn gymdeithasol i staff 
19/11, 14:00  Gwirfoddoli a’r Mentrau Iaith: recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, yr arferion da 
20/11, 10:00  Hyfforddiant ‘Lles a iechyd meddwl mewn cyfnod heriol’ gyda Canna Consulting (Sesiwn i staff y Mentrau Iaith) 
20/11, 14:00  Cyflwyniad ‘Lobïo effeithiol’ gyda Nerys Evans, Deryn Consulting 
Wythnos 2   
23/11, 14:00  Gweithdy ‘Sesiwn Stori Sionc ar-lein’ gyda Sian Elin Williams 
24/11, 19:00  Hyfforddiant ‘Lles eich staff mewn cyfnod heriol’ gyda Canna Consulting (i gyfarwyddwyr y Mentrau Iaith) 
24/11, 11:00  Gweithdy ‘Creu a chynhyrchu podlediadau Cymraeg’ gyda Marc Griffiths, BBC Radio Cymru a Bethan Ollerton-Jones 
25/11, 14:00  Cyflwyniad ‘Llais y Gymraeg’ gyda Gwenllïan Carr, Llywodraeth Cymru 
26/11, 11.30  Gweithdy ‘Siarad gyda siaradwyr newydd’ gyda Nia Llywelyn, Say Something In Welsh 
26/11, 14:00  Gweithdy ‘Dysgu Cymraeg anffurfiol: targedu’r lefelau cywir’ gyda Helen Prosser, Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol 
27/11, 14:00  Cyflwyno gyda Huw Edwards, BBC  Cofrestrwch yma 

Rhannu'r cynnwys hwn