Mentrau Iaith Cymru

Dathlu’r Mentrau Iaith

Gwobrwyo Gwaith y Mentrau Iaith – Y Gymraeg yn y Gymuned

Am y tro cyntaf erioed, mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cynnal noson wobrwyo fydd yn dathlu gwaith arbennig y mudiadau wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Noson Dathlu’r Mentrau Iaith yng Ngwesty’r Marine Aberystwyth ar Ionawr 22ain, 2020. Bydd rhestrau byr ar gyfer y categorïau eraill yn cael eu rhyddhau ym mis Ionawr wrth arwain at y noson fawreddog.

Cliciwch ar y categoriau isod i ddarganfod mwy am y prosiectau sydd ar y rhestrau byrion:

Gwirfoddolwyr4567

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio i gryfhau’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau dros Gymru a’n ceisio cynyddu’r nifer o siaradwyr i filiwn erbyn 2050 yn dilyn strategaeth Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan:

“Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael eu henwebu i dderbyn gwobr. Rydyn ni’n buddsoddi dros £2.5 miliwn yn y Mentrau Iaith drwy’r Grant Hybu a Hyrwyddo’r Gymraeg. Heb gymorth gwirfoddolwyr, ni fydd modd i’r Mentrau Iaith gynnig yr amrywiaeth helaeth o ddigwyddiadau trwy Gymru i gyd. Mae’r digwyddiadau ac ymyraethau hyn yn holl bwysig wrth sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg. Diolch i bawb am eu hymroddiad.”

noddwyr

Rhannu'r cynnwys hwn