Mentrau Iaith Cymru

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda’r Mentrau Iaith

Postiwyd Chwefror 26, 2019 yng nghategori Newyddion

Mawrth y 1af yw un o’r diwrnodau gorau i ddathlu ein Cymreictod, ein hunaniaith a’n hiaith.

Gwelwch isod rai o’r digwyddiadau dros Gymru sy’n cael eu trefnu gan y Mentrau Iaith er mwyn dathlu’n nawddsant.

A chofiwch ddilyn dylanwad Dewi drwy wneud “y pethau bychain” er mwyn y Gymraeg wrth ddathlu eleni!

Rhannu'r cynnwys hwn