Mentrau Iaith Cymru

Dathlu Diwrnod Shwmae Sumae 2019

Postiwyd Medi 30, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar Hydref 15fed, 2019 bydd pobl dros Gymru gyfan yn cyfarch eu gilydd gyda Shwmae neu Su’mae a’n annog eraill i roi tro arni.

Dyma 7fed Diwrnod Shwmae Su’mae, diwrnod cenedlaethol sydd yn dathlu’r Gymraeg, drwy annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg. Mae’r diwrnod yn cael ei gydlynu gan grŵp ymbarél ‘Dathlu’r Gymraeg’, ond mae’r holl weithgareddau a’u cynhelir yn cael eu paratoi gan gannoedd o unigolion, grwpiau, cymunedau, sefydliadau, mudiadau, a gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

Rhan o’r ymgyrch eleni fydd annog pobl i flasu’r Gymraeg mewn digwyddiadau lu o flasu gwin i glonc dros goffi. Bydd y Mentrau Iaith yn lleol i chi yn cefnogi’r diwrnod drwy ddarparu cardiau post gyda geirfa syml i helpu pobl fynd ati i ddysgu. Cysylltwch gyda’ch Menter leol i weld sut y gallant helpu.

Shwmae

Mae un o wirfoddolwyr brwd Menter Iaith Abertawe wedi ei wneud yn Bencampwr i’r diwrnod eleni, fel enghraifft o rhywun sydd wedi mynd ati, nid yn unig i ddysgu’r Gymraeg, ond i helpu eraill. Mae Neil Rowlands, yn wreiddiol o Gaerdydd a nawr yn byw yng Nghasnewydd. Ef yw sefydlwr y cylchgrawn dwyieithog arlein ‘Parallel’ – cylchgrawn sydd yn gwneud darllen yr iaith yn fwy hygyrch i ystod ehangach o bobl. Cafodd ei ysbrydoli i ddysgu Cymraeg trwy glywed cydweithwyr yn siarad yr iaith o gwmpas yr adran Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Ar y pryd, roedd yn gweithio drws nesaf i’r adran ac roedd clywed y Gymraeg yn gyson am y tro cyntaf wedi gwneud iddo sylweddoli bod cymunedau o bobl yn defnyddio’r iaith bob dydd. Dyma’r gymuned hefyd yn y pendraw, wnaeth ei gefnogi fel dysgwr newydd, ynghyd â chanolfan iaith Tŷ Tawe. Ar ôl ymestyn ei fedrau iaith drwy siarad, dechreuodd wedyn gyfrannu nôl tuag at y gymuned Cymraeg drwy wirfoddoli, rhedeg y grŵp sgwrsio wythnosol i ddysgwyr, gweithio yn ad-hoc siop Tŷ Tawe ac mewn gigiau.

I ddysgu mwy am ddiwrnod Shwmae Su’mae, lawrlwytho adnoddau i’w defnyddio ar y diwrnod neu i ddarllen am y pencampwyr ewch i www.shwmae.cymru

Rhannu'r cynnwys hwn