Mentrau Iaith Cymru

*Ail Hysbysebiad* Swydd Wag – Swyddog Datblygu a Chyfathrebu Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Mai 12, 2017 yng nghategori Hysbyseb Swydd

SWYDDOG DATBLYGU A CHYFATHREBU

*Ail Hysbysebiad*

Swydd am gyfnod penodol hyd at 31ain o Fawrth 2018 gyda’r posibilrwydd o barhad yn ddibynnol ar gyllid digonol.

Yn ddelfrydol swydd amser llawn bydd hon yn ond gellir ystyried ymgeiswyr sydd am weithio rhan amser.

 

£18,070- £20,253 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) + cyfraniad pensiwn

Oriau: 37 awr yr wythnos (oriau hyblyg)

Lleoliad: Yr Wyddgrug

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Mawrth 30/05/2017

 

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am Swyddog Datblygu a Chyfathrebu i hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Siroedd y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau cyffrous. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig.

Am sgwrs anffurfiol, mwy o wybodaeth neu i wneud cais cysylltwch â:

Gill Stephen (Prif Swyddog) 01352 744040 neu gill@menterfflint.cymru www.mentrauiaith.cymru