Mentrau Iaith Cymru

Cynllun Menter Môn yn rhoi cyfle i giando

Postiwyd Ebrill 15, 2020 yng nghategori Newyddion

Oherwydd argyfwng Coronavirus, mae nifer o Weithwyr Iechyd ac Argyfwng yn chwilio am gartref dros dro. Mae Menter Môn yn cynnig help llaw gyda’r broses hon drwy sefydlu Ciando – cynllun i adnabod llety am ddim i’r gweithwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Maent yn galw ar berchnogion tai ym Môn a Gwynedd i gofrestru eu lletai gwag, er mwyn eu cynnig am ddim i weithwyr rheng flaen.

Mae staff y Fenter Iaith yn helpu i gydlynu’r ceisiadau hyn gan sicrhau bod y negeseuon yn cyrraedd y gweithwyr rheng flaen fod cefnogaeth ar gael iddynt pe byddant ei angen. Er mwyn gwireddu hyn, maent yn cydweithio’n frwd â chwmni bythynod gwyliau, Dioni.

Gallwch ddarllen mwy am y cynllun ar BBC Cymru Fyw

cymru fyw

Mae modd cofrestru gyda Ciando ar wefan Menter Môn

Ystyr ‘ciando’? Gair tafodiaethol am roi pen ar glustog neu am fynd i’r gwely.

Rhannu'r cynnwys hwn