Mentrau Iaith Cymru

Gwlad y Chants: Chwilio am ‘chants’ pêl-droed newydd i Gymru

Postiwyd Mai 6, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a Chymdeithas Bêl-droed Cymru yn cynnal cystadleuaeth arbennig i ddarganfod ‘chants’ pêl-droed newydd i gefnogi Cymru ...

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Ebrill 27, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymune...

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd

Postiwyd Ebrill 23, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol di-elw sy’n bodoli i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac sydd â’r nod o gyfrannu at gynnal y defnydd...

*Swydd Wag* Cymhorthydd Meithrinfa Derwen Deg

Postiwyd Ebrill 22, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egniol a chreadigol sydd yn gallu cyfathrebu trwy’r Gymraeg...

Gwylio Gŵyl Fach y Fro Eto a Chyhoeddi Artistiaid Tafwyl

Postiwyd Ebrill 19, 2021 yng nghategori Newyddion

Wnes di wylio fideos Gŵyl Fach y Fro? Cer draw i wefan AM  i wylio’r holl gynnwys ETO! Cyhoeddi Artistiaid Tafwyl         ...

Cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Postiwyd Mawrth 26, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo newydd. Bydd y logo yn cael ei ddefnyddio ar bosteri d...