Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Cymhorthydd Meithrinfa Derwen Deg

Postiwyd Ebrill 22, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egniol a chreadigol sydd yn gallu cyfathrebu trwy’r Gymraeg...

Gwylio Gŵyl Fach y Fro Eto a Chyhoeddi Artistiaid Tafwyl

Postiwyd Ebrill 19, 2021 yng nghategori Newyddion

Wnes di wylio fideos Gŵyl Fach y Fro? Cer draw i wefan AM  i wylio’r holl gynnwys ETO! Cyhoeddi Artistiaid Tafwyl         ...

Cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Postiwyd Mawrth 26, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo newydd. Bydd y logo yn cael ei ddefnyddio ar bosteri d...

Gwlad y Chants!

Postiwyd Mawrth 25, 2021 yng nghategori Newyddion

Caru pêl-droed?   Mae cystadleuaeth Euro2020 yn agosáu, a ry’n ni am i TI greu ‘chant’ pêl-droed -cân neu rap – i’r Wal Goc...

Geirfa Pêl-droed Cymraeg

Postiwyd yng nghategori Newyddion

English  Cymraeg  How to pronounce?  Adventure  Antur  An-tier  Aim  Anelu  An-el-ee  Ball  Pêl  Pel  Beat  Curo  Cee-roh  Captain  C...

Cwestiynnau

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Beth yw ‘chant’?  Rap neu gân byr sy’n cael ei waeddi gan dorf. Mae fel arfer yn fyr, yn ailadroddus a’n gofiadwy.    Oes modd cael cy...