Mentrau Iaith Cymru

Clwb Theatr Cymru dros y ‘Dolig!

Postiwyd Tachwedd 30, 2020 yng nghategori Newyddion

Sêr ifanc Cymru! Mae Clwb Theatr Cymru yn dychwelyd y Nadolig hwn gyda llond sach o hwyl a sbri. Yn ystod gwyliau’r haf eleni, daeth 118 o blant le...

Y Mentrau Iaith yn gosod eu galwadau ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021

Postiwyd Tachwedd 26, 2020 yng nghategori Newyddion Newyddion

Ar Dachwedd 26ain mae Mentrau Iaith Cymru yn cyhoeddi dogfen “Y Gymraeg, y gymuned a’r economi leol”, sef Maniffesto’r Mentrau Iaith ar gyfer ...

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect Menter Iaith Môn

Postiwyd Tachwedd 24, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Cydlynu a rheoli agweddau gweithredol y Cynllun Llwyddo’n Lleol 2050. Gallwch ddarllen am y prosiect yma Cyflog: £24,608–£25,838 Dyddiad Cau: 17...

*2 Swydd Wag* gyda Menter Bro Ogwr

Postiwyd Tachwedd 6, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â tîm y Fenter fel Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar...

Cyd-weithio er budd y Gymraeg yng Ngwynedd

Postiwyd Hydref 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i dd...

Shwmae ar draws y Tonnau

Postiwyd Hydref 13, 2020 yng nghategori Newyddion

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer. Thema’r diwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau| Across the Waves, lle anogwn b...