Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect Menter Iaith Môn

Postiwyd Tachwedd 24, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Cydlynu a rheoli agweddau gweithredol y Cynllun Llwyddo’n Lleol 2050. Gallwch ddarllen am y prosiect yma Cyflog: £24,608–£25,838 Dyddiad Cau: 17...

*2 Swydd Wag* gyda Menter Bro Ogwr

Postiwyd Tachwedd 6, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â tîm y Fenter fel Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar...

Cyd-weithio er budd y Gymraeg yng Ngwynedd

Postiwyd Hydref 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i dd...

Shwmae ar draws y Tonnau

Postiwyd Hydref 13, 2020 yng nghategori Newyddion

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer. Thema’r diwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau| Across the Waves, lle anogwn b...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Postiwyd Hydref 8, 2020 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw –...

Gŵyl Newydd Ddigidol

Postiwyd Medi 23, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae heddiw’n gychwyn ar wythnos gyfan o ddigwyddiadau ar-lein sydd yn rhan o Gŵyl Newydd 2020 Digidol. Fel nifer fawr o wyliau eraill eleni, nid oe...