Mentrau Iaith Cymru

*2 Swydd Wag* Menter Iaith Conwy

Postiwyd Mai 26, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Mae dwy swydd ran-amser angen eu llenwi ym Menter Iaith Conwy yn Llanrwst.

Swyddog Maes Ardal Wledig
Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaith yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio efo plant a phobl ifanc a phwyllgorau ardal o fewn y diriogaeth.

Cyflog: £20,661 (pro rata)
Oriau: O leiaf 22.5 awr yr wythnos( i’w drafod efo’r ymgeisydd llwyddiannus)
Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Swyddog Cyllid Menter Iaith Conwy
Yn gyfrifol am reoli cyllid Menter Iaith Conwy sydd yn cynnwys trefnu taliadau, trefnu’r cyfrifon blynyddol, cynorthwyo efo gosod cyllidebau cynlluniau amrywiol a pharatoi rhagamcanion cyllidebol.

Cyflog: £23,398 (pro rata)
Oriau: 15 awr yr wythnos
Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Gwahoddir ceisiadau am y ddwy swydd naill ai ar wahân, neu am y ddwy gyda’i gilydd os yw ymgeisydd yn credu fod ganddynt y gallu a phrofiad perthnasol.

Ewch i gornel dde top y dudalen hon i weld y swydd ddisgrifiadau, a cysylltwch â Meirion am sgwrs pellach: meirion@miconwy.cymru

Dyddiad Cau: 1af Mehefin

Cais drwy lythyr a CV.