Mentrau Iaith Cymru

Swydd wag – Swyddog Maes Digidol x4

Posted Wednesday August 30th, 2017 in the Job Advertisement Uncategorized category

gorllewin sir gar

DYDDIAD CAU:  9am 04/09/2017

Rydym yn edrych am bersonau trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i gynnal sesiynau digidol gyda chleientiaid er mwyn eu helpu i ddod o hyd i waith.
Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig ac yn medru cyfathrebu’n dda yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflog – £24,174 pro rata   

Llawn amser am gyfnod o 6 mis gyda estyniad yn ddibynnol ar gyllid  

Wedi ei leoli yn un o’r canlynol :- Abertawe, Castell Nedd, Sir Gâr, Ceredigion

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais ewch i www.mgsg.cymru

gorllewin sir gar

X
- Enter Your Location -
- or -