Mentrau Iaith Cymru

Discussing Volunteering together at the National Eisteddfod

Posted Wednesday August 1st, 2018 in the Eisteddfod Genedlaethol Cymru Mentrau Iaith Cymru News category

As part of the Mentrau Iaith’s attendance at the National Eisteddfod at Cardiff Bay this year, Mentrau Iaith Cymru, WCVA and the Welsh Language Commissioner are hosting a panel talk discussing the role of volunteers towards strengthening the Welsh language in our communities.

 

The event is a part of further work MIC intends to do to acknowledge those who volunteer and increase the amount of people who volunteer through the medium of Welsh, for the Welsh language across Wales.

1

Digwyddiadau eraill yn yr Eisteddfod:

Diwrnod

Yn Y Cwt

Ar y Stondin

Sadwrn 10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Gweithdy Hwla Hwps

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

 

10:30-11:00 – Amser Stori
Sul 10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

13:00-15:00 – Ymlacio gyda Ap Cwtsh

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

 

Llun 10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

13:00-15:00 – Ymlacio gyda Ap Cwtsh

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

 

Mawrth 10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

13:00-15:00 – Ymlacio gyda Ap Cwtsh

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

11:30 – 12:00 – Digwyddiad Marchnad Lafur Cymraeg: Diweddariad o’r prosiect sy’n edrych ar ffyrdd o ddatblygu iaith a’r economi ar y cyd

Mercher 10:00 – 12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Creu Penwisg Blodau

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

11:30 – 12:30 – Digwyddiad Addysg Oedolion Cymru: dathlu partneriaeth dysgu a Mentrau Iaith Cymru

15:00 – 16:00 – Holi ac Ateb Brwydr Y Bandiau Caerdydd: Cyfle i holi Y Sybs a Wigwam, dau fand o ardal Caerdydd sydd yn rownd derfynnol Brwydr y Bandiau eleni

Iau 10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Creu Penwisg Blodau

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:00 – 16:30 – Cronfa Loteri Fawr: Bydd gwybodaeth am grantiau Cronfa Loteri Fawr a chyfle i holi aelod o staff ar y stondin trwy’r dydd

10:30-11:00 – Amser Stori

17:00 – 18:00 – #MC20: Cyfle i ddathlu pen-blwydd Menter Caerdydd yn 20 oed!

Gwener 10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Creu Penwisg Blodau

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

10:30-11:00 – Amser Stori

14:00 – 15:00 – Fforwm yr Eliffant Pinc

Sadwrn 10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Creu Penwisg Blodau

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori