Mentrau Iaith Cymru

*SWYDD WAG* Swyddog Prosiect – Hen Blant Bach Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Hydref 22, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Trwy nawdd Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Prosiect hyderus ac egnïol i ymgymryd â phrosiect newydd a chyffrous.

Lleoliad y swydd: Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Tŷ Tawe ac yn y gymuned.

Cytundeb: Cyfnod penodedig dros dro (cytundeb blwyddyn yn amodol ar gyllid. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Oriau: Cytundeb 0.6 (22.2 awr yr wythnos, oriau hyblyg). Efallai y bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Ceir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â’r Pennaeth.

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £20,000 y flwyddyn pro rata (cytundeb 0.6, sef £12,000).

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.

Dyddiad cau: 12.00 ar 19.11.18

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

Rhannu'r cynnwys hwn