Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Maes Digidol

Postiwyd Rhagfyr 18, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

TROSOLWG

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith i chwilio am swyddi ar-lein. Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig a brwdfrydig.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Cyflog: £20,540 – £24,657

Dyddiad Cau: 07/01/2019 (20 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

LLEOLIAD

Menter Gorllewin Sir GârSir Gaerfyrddin, Cymru SA38 9DX

GWYBODAETH GYSWLLT

Enw Cyswllt: Dewi Snelson

Ffôn: 07779585386

E-bost: danfonwch e-bost

DISGRIFIAD

Mae’r Menter Gorllewin Sir Gâr yn gweithredu cytundebau i redeg sesiynau digidol ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau. Prif nod y gwaith fydd i weithio gyda’r di-waith i’w cefnogi i chwilio am swyddi. Mae’r gwaith yn cynnwys eu cynorthwyo i ddefnyddio cyfrifiadur, cofrestru ar wefannau chwilio am swyddi, creu cyfri e-bost, creu CV ac unrhyw elfen arall o chwilio am swydd ar lein. Rydym yn rhedeg sesiynau yn Sir Gâr, Ceredigion, Abertawe, Castell Nedd, Port Talbot a Sir Benfro.

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDDOG
• Cydweithio gyda’r swyddogion eraill er mwyn darparu gweithdai digidol gan gynnwys
Sgiliau Cyfrifiadurol
Cofrestru ar wefannau chwilio am swyddi
Creu e-bost
Uwch lwytho dogfennau
Creu CV
• Cadw cofnod o fynychwyr a’r hyn maent wedi cyflawni
• Cyfathrebu a cydweithio gyda’r Canolfannau Byd Gwaith
• Gweithredu blaenoriaethau cyllidwyr yn unol â’r galw

Bwydwch y cyfeiriad isod i’ch porwr i gael rhagor o wybodaeth:

http://lleol.cymru/c…/swyddog-maes-digidol5c17fa0f617b7.html

Rhannu'r cynnwys hwn